Associatie Universiteit Gent

Associatie Universiteit Gent (AUGent)

Leden AUGent:
Universiteit Gent (UGent)
GUSB - afdeling Sportvoorzieningen
Website: http://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/sport  

Hogeschool Gent (HoGent)
Sporthal HoGent
Website: https://www.hogent.be/sport

Artevelde Hogeschool (AHS)
Website: https://www.arteveldehogeschool.be/sport-en-cultuur/sport  

Hogeschool West-Vlaanderen (HoWest)
Dienst Studentenvoorzieningen - Sport
Website: https://www.howest.be/nl/studeren/student-life/sport